Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gratisferge – Erfaringer fra forsøket i Solund og Bjarkøy

Gratisferge – Erfaringer fra forsøket i Solund og Bjarkøy

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Petter Dybedal, Kåre H. Skollerud, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1290/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1481-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Gratisfergeprosjektet i Solund og Bjarkøy ble gjennomført i perioden 25.mars 2010 til 1.april 2013. Effektene av dette forsøket er økt reiseaktivitet, særlig i forbindelse med fritidsreiser. Samtidig er erfaringene fra det samme tiltaket noe ulike i Solund og Bjarkøy. Effektene virker å ha vært mest positive i Solund. I Bjarkøy har forhold knyttet til kapasitet og kvalitet på tilbudet bidratt til å redusere nytten av gratisferge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger