Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gjesteundersøkelsen 2011. Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Gjesteundersøkelsen 2011. Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Forfattere: Eivind Farstad, Arne Rideng, Iratxe Landa Mata
Rapportnr: 1166/2011
ISBN: 978-82-480-1325-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1265-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2011. I 2011 kom det ca 5,0 millioner overnattingsgjester og 1,3 millioner dagsbesøkende til Norge. I tillegg kom 457 000 cruisepassasjerer til Norge, som er flere enn noen gang. Antallet overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med tre prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk opp med fire prosent fra 2010 til 2011. Overnattingsgjestene tilbrakte 32,6 millioner gjestedøgn i Norge i 2011, som er fire prosent mer enn i 2010. Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste landene for norsk reiselivsnæring målt i antall gjestedøgn. Antallet tyske overnattingsgjester gikk ned med to prosent, og danske ned med én prosent. For de fleste andre landene var det likevel en oppgang i 2011, slik at både antall ankomster og antall gjestdøgn økte med fire prosent for alle land samlet. En drøy firedel av overnattingene skjer hos slekt eller venner og nesten en like stor andel på hotell, pensjonat og lignende. Camping og overnatting på hytte er ellers mest vanlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger