Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fartsdempende tiltak i gangfelt - eksempler og erfaringer

Fartsdempende tiltak i gangfelt - eksempler og erfaringer

Forfattere: Alena Katharina Høye, Marjan Mosslemi
Rapportnr: 1033/2009
ISBN: 978-82-480-1000-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0999-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten er det samlet eksempler på tiltak som reduserer kjørefarten ved gangfelt på veger med fartsgrense 50 eller 60 km/t. Erfaringene viser at de mest lovende tiltak er infrastrukturtiltak som gjør det lite attraktivt å kjøre over et visst fartsnivå og som samtidig gjør gangfeltet mer synlig og oversiktlig for både bilister og fotgjengere. Eksempler på slike tiltak er sideforskyvninger, fortausneser, fartsputer og midtøy. En økning av antall gangfelt i et større område kan også bidra til å redusere farten og til å gjøre det å krysse gangfelt lettere og mindre farlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger