Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Forfattere: Aslak Fyhri, Randi Hjorthol
Rapportnr: 869/2006
ISBN: 978-82-480-0710-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0711-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I undersøkelsen om barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser har ca 1750 foreldre og barn i alderen 6 til 12 år svart på spørsmål om trafikk og lekemuligheter for barna der de bor og i nabolaget, trafikkforholdene langs skoleveien, og reisen til skolen. Videre spørres det om lek og fysisk aktivitet, organiserte fritidsaktiviteter, reisemåter til aktivitetene, samvær med venner, hvor de bor og hvordan barna reiser til vennene. Mer enn halvparten går eller sykler til skolen, men til organiserte fritidsaktiviteter blir mesteparten av barna kjørt. Bosatte i storbyene har et høyere aktivitetsnivå enn barn i andre bostedsområder. Gutter har et høyere aktivitetsnivå enn jenter. Barn er mer aktive om sommeren enn om vinteren, og aktivitetsnivået er høyere når foreldrene ikke er daglige bilbrukere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger