Avslutningsseminar for forskningsprosjektet Kjørestopp

Hvilke tiltak kan innføres for å redusere bilkjøring til barns fritidsaktiviteter?

Bærum kommune og Transportøkonomisk institutt har gjennomført forskningsprosjektet «Kjørestopp». Målet med prosjektet har vært å utvikle tiltak og verktøy for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter, sikre mer fysisk aktivitet og bredere rekruttering. Nye løsninger er testet ut og evaluert.

Vi inviterer til seminar for å presentere resultatene av prosjektet og vise hvordan kommuner kan arbeide med å redusere foreldrekjøring. Idretten har vært en viktig samarbeidspartner for å få gjennomført prosjektet og på seminaret vil vi også høre deres opplevelse med prosjektet.

Seminaret finner sted 26. oktober kl. 10:00-12:00 i Kommunestyresalen i Rådhuset i Sandvika, Rådhustorget 2.

Her kan du se programmet.

Ingen påmelding er nødvendig. Har du spørsmål kan du kontakte TØIs prosjektleder Susanne Nordbakke.

Seminaret blir også streamet på Bærum KommuneTV.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger