Du er her

Veileder i kollektivtransport

Veilederen "Bedre kollektivtransport i distriktene"  er publisert. Du finner den ved å søke i publiseringer på TØIs hjemmeside. En presentasjon ved Gustav Nielsen finner du her.

TØI har i samarbeid med Civitas utgitt en veileder i kollektivtransport. I forbindelse med dette arrangerte Samferdselsdepartementet et seminar om kollektivtransport i distriktene 26. juni. Her holdt Gustav Nielsen, forskningsleder ved TØI følgende presentasjon av veilederen: Presentasjon ved Gustav Nielsen

Se mer informasjon på SDs hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/aktuelt/nyheter/2007/Kollektivtransporten-er-ein-viktig-byggj.html?id=474660

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger