Du er her

  • > Dokumenter
  • > Fylkesvis statistikk over antall kollektivreiser

Fylkesvis statistikk over antall kollektivreiser

Her finner du to tabeller med statistikk over antall kollektivreiser basert på fylker. Disse er laget av Edvin Frøysadal på vegne av Trafikanten i 2006.

Se følgende to vedlegg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger