TØI-kurset 2019 - Program og foredrag

Se flere bilder nederst!

Lenke til opprinnelig program.

Foredrag

Mandag 1. april: Perspektiv på norsk samferdsel

11.00:   Samfunnstrender og konsekvenser for samferdselssektoren - et framtidsperspektiv v/direktør Gunnar Lindberg, TØI

12.15:   Mellom ønskedrøm og svartsyn: kan vi nå klimamålene? v/seniorforsker Lasse Fridstrøm, TØI

14.00:   Ambisjoner og nye utfordringer i veg- og transportsektoren
v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen

15.30:   «Mobility as a service» og andre utfordringer og muligheter for kollektivtrafikken i Oslo-området 
v/ Endre Angelvik, Ruter

16.30:   Selvkjørende biler – hva kan det føre til og hvor langt unna er vi?
v/adm. dir Øystein Herland, Volvo Car Norway AS

Tirsdag 2. april: Teknologi, miljø- og klima

09.00:   Samferdselssektoren og NTP v/ekspedisjonssjef Tore Raasok, Samferdselsdepartementet

10.00   Godstransport – den vanskeligste miljøutfordringen?
v/forskningsleder Inger Beate Hovi, TØI

11.00   Framtidens transportsystem sett i lys av den teknologiske utviklingen
v/forskningsleder Niels Buus Christensen, TØI

12.30   Tiltakskatalog for transport og miljø – en kilde til kunnskap v/Harald Aas, TØI

           Lenke til Tiltakskatalog for transport og miljø

14.00:  Hvordan skape attraktive og klimavennlige byer? v/forskningsleder Aud Tennøy, TØI

Onsdag 3. april: Ekskursjon

07.30:   Avreise med buss til Oslo

09.00:   Besøk på Oslo Havn. Utvikling, drift og Oslo Havns rolle lokalt, regionalt og nasjonalt
v/ Carl Johan Hatteland. 11.00:   Besøk ved Follobanens informasjonssenter

14.00:  Ankomst ASKO sentrallager i Vestby.

ASKOs miljøsatsing v/ Knut Aaland, direktør kvalitet/miljø/sikkerhet

Transportstrømmer og logistikk i varehandelen v/distribusjonssjef Steinar Kjensbekk og innkjøpssjef Torgunn H. Sundby

Torsdag 4. april: Transportøkonomi

09.00:   Innblikk i økonomisk reiseetterspørselsteori
v/forsker Askill Hasle Harkjerr, TØI

10.00:   Nytte-kostnadsanalyser
v/Anne Kjerkreit, Statens vegvesen

Konkurranseutsetting

13.30:   Effekter av konkurranseutsetting i transportsektoren – hva sier forskningen? v/avdelingsleder Silvia Olsen, TØI

14.30:   Omorganisering og konkurranseutsetting av jernbanen v/Christoffer Serck-Hanssen, Jernbanedirektoratet

Fredag 5. april: Sikkerhet

09.00    Nye utfordringer for å nå nullvisjonen
v/avdelingsdirektør Guro Ranes, Vegdirektoratet

10.00:   Kort presentasjon av Trafikksikkerhetshåndboken (10 min)

1030:    Hva kan gransking av ulykker lære oss?
v/avdelingsdirektør Rolf Mellum, Statens havarikommisjon for transport

11.30:   Sikkerhetstenkning i ulike deler av samferdselssektoren – nye utfordringer
v/forskningsleder Torkel Bjørnskau, TØI

Noen bilder fra ekskursjonen:

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger