Avtalevillkår for bruk av Spor app

§ 1 Parter og omfang
Avtalen er mellom deg på den ene siden, og Transport økonomisk institutt og NIFU („Vi“) på den andre siden. Som et ledd i avtalen gir vi deg smarttelefonapplikasjonen „Spor“ („app“) i den nåværende versjonen som du kan bruke gratis til private formål for å spore avstanden du reiser, oppholdene dine og mobilitetsadferden din i hverdagen. De følgende avtalevilkårene gjelder appen og tjenestene knyttet til appen. Bruk av appen er kun gratis for private formål.  
Vi benytter Motiontag som databehandler og til brukerstøtte. Det er en databehandleravtale mellom Motiontag, TØI og NIFU som gir TØI og NIFU de eksklusive rettighetene til bruk og eierskap av de innsamlede dataene. Dataene innsamlet av Spor ikke vil bli brukt på noen måte (selv ikke anonymisert) av Motiontag og Motiontag vil slette data fra sine tjenester senest ved prosjektslutt. 

§ 2 Registrering
Før du kan bruke tjenesten så må du akseptere disse avtalevilkårene og gi det nødvendige samtykket til at vi får prosessere dine persondata (se våre personvernvillkår). For å gjøre dette må du først registrere en gratis konto via appen. For å registrere må du benytte en gyldig epostadresse og velge et passord. Ved å trykke på «Register now» knappen så meddeler du at du ønsker å inngå en avtale om bruk av tjenesten i samsvar med disse bruksvillkårene. 
TØI godtar dette tilbudet ved å sende deg registreringsinformasjon til e-postadressen du oppga. Vi erklærer aksept under forutsetningen om at du klikker på aktiveringslenken som er oppgitt i e-posten. Ved å klikke på aktiveringslenken, oppstår det en avtale mellom deg og TØI for bruk av tjenesten ("Brukeravtale"). Vi forbeholder oss retten til å avvise registreringen din uten å oppgi grunn. 

Du kan bare ha en konto, og denne kontoen kan bare brukes på en enhet av gangen. Hvis du registrerer med flere kontoer vil vi forbeholde oss retten til å slette de nyeste. 
Du kan kun registrere deg som en fysisk person. Juridiske enheter har ikke lov til å åpne en konto. Hvis du registrerer deg som en del av din profesjonelle eller forretningsmessige virksomhet for et selskap, antar vi likevel at du registrerer deg som en privatperson personlig.

§ 3 Fullstendighet, sannhetsplikt
All informasjon du oppgir i kontoen din må alltid være fullstendig og sann. 

§ 4 Kontraktsobjekt 
Appen lar deg føre en reisedagbok ved hjelp av automatisk innsamling av mobilitetsdata. Etter aktivering av registrering samler appen inn dine mobilitetsdata på smarttelefonen din. Etter at sensordata som veipunkter er overført til MotionTags server, analyseres dataene automatisk og det bestemmes hvilke transportmidler du reiste med (f.eks. til fots, sykkel, bil, trikk, tog, osv.). Appen varsler deg om de registrerte rutene og viser deg avstandene, transportmidlene, oppholdene og formålene med oppholdet ("elementer") som er bestemt på denne måten. På en kartvisning kan du geografisk visualisere de individuelle elementene, selv om det kan forekomme unøyaktigheter og feil i enkelte tilfeller. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenesten og implementerer regelmessig oppdateringer for å videreutvikle funksjonaliteten og kvaliteten. 

Etter vellykket registrering kan du starte den automatiske registreringen av din personlige reisedagbok via appen. For å gjøre dette, må du gi minst de teknisk nødvendige tillatelsene til appen, spesielt permanent tilgang til enhetsposisjonen. Du kan til enhver tid tilbakekalle tillatelsene i innstillingene til appen eller smarttelefonen din. Vær oppmerksom på at hvis du tilbakekaller tillatelsene, kan ikke alle funksjonene til appen brukes. 

Appen oppsummerer dine individuelle mobilitetsdata i statistikker og gir deg informasjon om transportmidlene du bruker. Dine mobilitetsdata inkluderes også i statistiske evalueringer som er aggregert over en større gruppe mennesker. Vi kan vise slike anonymiserte evalueringer i appen for sammenligning.

Du bestemmer når og hvor lenge appen registrerer dine mobilitetsdata. Du kan starte, pause eller stoppe opptaket når som helst. Forskningen er avhengig av fullstendige data. For å bidra til best mulig forskning vil vi derfor oppfordre deg til å ikke pause eller stoppe registreringen. Det er kun personer som har fullstendige data som er med i trekningen av premie for deltakelse. 
Du kan og bør rette opp feilaktige ruter i appen. Du kan rapportere ytterligere feil eller spørsmål til vår kundestøtte per e-post eller i form av krasjrapporter, slik at de kan inkluderes i vår kontinuerlige forbedring i sammenheng med feilanalyser. 

Vi forbeholder oss retten til å avbryte eller avslutte opptaket av dine mobilitetsdata innenfor rammen av våre undersøkelsesperioder. Detaljer er angitt i informasjonen til prosjektet du ble invitert til.  

Fortroligheten og sikkerheten til dine data er viktig for oss. Dine data behandles i samsvar med kravene i tysk personvernlovgivning og den europeiske personvernforordningen (GDPR). Vi bruker også tjenester fra tredjeparter, hvorav noen kan behandle data i et tredjeland (dvs. utenfor Den europeiske union (EU), Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)). Du finner mer detaljert informasjon om dette i personvernerklæringen vår, som også kan fås tilgang til fra appen når som helst. 

5 Blokkering og sletting 
Du kan slette kontoen din og all tilknyttet data fra appen når som helst. Hvis denne muligheten ikke er tilgjengelig for deg, vennligst kontakt vår databehandler via e-post på app-support@motion-tag.com. 

Vi forbeholder oss retten til å slette kontoen din når datainnsamlingsperioden er over.  
Ved sletting av kontoen din av deg eller av oss, vil denne Brukeravtalen automatisk opphøre. 
Hvis de nåværende kontraktene avsluttes på andre måter eller hvis du tilbakekaller gitt samtykker som er nødvendige for databehandling, kan du ikke lenger bruke appen. I dette tilfellet vil vi slette eller blokkere kontoen din. Ved sletting av kontoen din, vil all relatert data som er lagret i vårt backend-system bli slettet. Hvis aggregerte eller anonymisert statistikk allerede er opprettet fra disse dataene, vil denne statistikken bli beholdt og kan brukes av oss. Konklusjoner om din identitet er verken nødvendige eller ønskelige og blir konsekvent forhindret ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak.

 § 6 Ulovlig bruk 
Når du bruker tjenesten, må du overholde disse bruksvilkårene og gjeldende lov. Enhver bruk i strid med disse vilkårene eller gjeldende lov er forbudt. Det er spesielt forbudt å: 
(a) Gi ufullstendig eller usant informasjon; 
(b) Endre og forfalske informasjon og mobilitetsdata i strid med sannheten; 
(c) Åpne en konto i navnet til en tredjepart; 
(d) Legge inn informasjon eller data fra andre personer; 
(e) Overføre kontoen din til en tredjepart; 
(f) Gi tredjeparter eksport av dataene dine; 
(g) Dele tilgangsdataene dine og kontoen din med andre personer eller gi andre personer tilgang til dem; 
(h) Endre, manipulere, omgå, overbelaste, angripe, infisere med virus eller skadelig programvare, eller på annen måte forstyrre tjenesten eller appen og deres underliggende programvare og sikkerhetstiltak uten tillatelse; 
(i) Bruke tjenesten til å spionere på andre mennesker; 
(j) Installere og bruke appen uten deres samtykke på en mobiltelefon som brukes til sitt tiltenkte formål av en annen person. 

Du bør holde tilgangsdataene dine, spesielt passordet ditt, konfidensielt og beskytte det mot tilgang fra andre. Hvis du vet eller mistenker at kontoen din er misbrukt av andre eller at en tredjepart kjenner passordet ditt, bør du umiddelbart endre passordet selv og informere oss om hendelsen ved å sende en e-post til datenschutz@motion-tag.com. 
Vi har rett til, etter eget skjønn, å midlertidig eller permanent suspendere eller avslutte tilgangen til kontoen din hvis vi har grunn til å tro at du bruker kontoen din på en ulovlig måte. Hvis vi permanent suspendere eller slette kontoen din på grunn av ulovlig bruk, kan du ikke registrere deg igjen.

§ 8 TØIs ansvar 
TØI gjør rimelige anstrengelser og forholdsregler for å gi deg en sikker og sammenhengende tjeneste. Imidlertid er feil på grunn av tekniske feil eller vedlikehold mulige. 
Vi forbeholder oss retten til å endre tjenesten etter eget skjønn. 
TØIs ansvar for skader forårsaket av og i forbindelse med utøvelsen av rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen er utelukket. 

§ 9 Endring og oppdatering av personvernerklæring
Vi forbeholder oss retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst, forutsatt at endringene ikke urimelig ulemper deg. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i bruksvilkårene via e-post minst fire uker før de trer i kraft. Endringene vil anses godkjent hvis du ikke protesterer mot endringene innen fire uker etter at vi har varslet deg. Ved endring av bruksvilkårene vil vi spesifikt informere deg om din rett til å protestere og betydningen av fristen. Hvis du benytter deg av retten til å protestere, har vi rett til å slette kontoen din senest på datoen da de endrede bruksvilkårene skal tre i kraft. Vi vil også informere deg om dette separat.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger