Personvernerklæring

Med følgende personvernerklæring ønsker vi å informere deg (brukeren) om hvilke typer personopplysninger (heretter også referert til som "data") vi behandler, til hvilke formål og i hvilken utstrekning.

Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger utført av oss i forbindelse med Spor-appen som brukes i datainnsamlingen til forskningsprosjekter ved NIFU og TØI. Appen er utviklet av MotionTag GmBH som har databehandleravtale med TØI og NIFU. Databehandleravtalen gir NIFU og TØI de eksklusive rettighetene til bruk og eierskap av de innsamlede dataene. Motiontag har derfor ikke rettigheter til å bruke dataene på noen måte, selv ikke anonymisert.  Motiontag garanterer at data vil bli slettet senest ved slutten av prosjektperioden. 

Spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen kan sendes til Silvia Olsen silvia.olsen@toi.no

Personvernombud
Personvernombudet til utvikleren av applikasjonen kan nås via datenschutz@motion-tag.com.
Personvernombudet til NIFU som leder PULSE prosjektet kan nås på claes.lampi@nifu.no
Personvernombudet til TØI som leder A-planet kan nås på silvia.olsen@toi.no 
Prosjektene er personvernkonsekvensutredet av SIKT. Hvis du har spørsmål knyttet til Sikts vurdering av prosjektene, kan du ta kontakt på e-post: personverntjenester@sikt.no, eller på telefon: 739 84 040. 

Relevant rettslige grunnlag 
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke (Art. 6 (1) s. 1 bokstav a).

Informasjonen vi samler inn
Spor-appen samler informasjon om deg, inkludert informasjon som indirekte identifiserer deg, hvis du velger å dele den. Appen kjører i bakgrunnen på mobilen og samler informasjon om dine reiser: fremkomstmiddel, distanse, varighet og lokasjon. Vi har behov for lokasjonsdata og sensordata for å gi deg informasjon om dine reiser. Om du ønsker å stoppe sporingen kan du når som helst gjøre det i appens innstillinger. I tillegg til informasjon om dine reiser lagres informasjon om bruksdata (f.eks. appbruk og tilgangstider). Informasjonen vil bli brukt kun til forskningsformål i prosjektet du deltar i. 

Fastsettelsen av rutene og transportmidlene utføres etter datainnsamlingen på en separat server. MotionTag står for denne bearbeidingen og NIFU og TØI har databehandleravtale med MotionTag. De innsamlede dataene lagres kun midlertid på telefonen. Etter at dataene er overført til serveren slettes de fra mobiltelefonen. 

Personinformasjon vil lagres til prosjektslutt. Etter det vil data som kan anonymiseres lagres til videre forskning, mens øvrig data vil bli slettet. 

Pushvarsler
Når du installerer appen vil du bli spurt om å gi tillatelse til å sende pushvarsler. Du kan selv velge om du ønsker å bruke den, hvis du avslår vil det ikke bli sendt pushvarsler. Du kan slå av og på pushvarsler når du selv vil. Pushvarslene vil brukes til å minne deg på å godkjenne turene dine og viktig teknisk informasjon.  

Sikkerhetstiltak
Vi har flere tiltak for å beskytte innsamlingen, overføringen og lagringen av dataene vi samler inn. Vi bruker rimelige sikkerhetstiltak for informasjonen din som er tilpasset sensitiviteten. Vi kontrollerer fysisk og elektronisk tilgang til data, samt tilgang, inndata, overføring og sikring av tilgjengelighet. Videre har vi etablert prosedyrer for å sikre utøvelsen av registrertes rettigheter, sletting av data og reaksjoner på datakompromittering. Hensyn til beskyttelse av personopplysninger er tatt ved utviklingen og valg av maskinvare, programvare og prosesser i samsvar med prinsippet om personvern gjennom teknologidesign og gjennom personvernvennlige standardinnstillinger.

SSL-kryptering (https): For å beskytte dataene dine som overføres via appen bruke moderne TLS-kryptering.

Rett til informasjon og sletting 
Du har rett til informasjon om personopplysningene som er lagret om deg, samt rett til korreksjon, sletting eller begrensning av behandlingen. Kontakt oss når som helst ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt i denne personvernerklæringen hvis du har flere spørsmål om personvern eller ønsker å utøve rettighetene dine.

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller behandlingen av dataene dine, kan du kontakte personvernombudet vårt. Du finner kontaktinformasjonen øverst i denne personvernerklæringen.

Hvis du sletter din konto så vil dataene bli slettet. Hvis du sletter din konto etter at data er lastet ned til forskningsformål vil dine data fortsatt være tilgjengelig for forskerne, med mindre du tar kontakt og ber om å bli fjernet fra datamaterialet. Du har rett til å be om at dine opplysninger slettes også fra forskernes datamateriale så lenge du kan identifiseres. 

Registrering, pålogging og brukerkonto
Brukere av appene må opprette en personlig brukerkonto. Som en del av registreringsprosessen, blir brukerne informert om den nødvendige obligatoriske informasjonen, og disse dataene behandles med det formål å tilby brukerkontoen basert på den kontraktsmessige oppfyllelsen av forpliktelser. De behandlede dataene inkluderer spesielt påloggingsinformasjonen (e-postadresse og passord). Dette gjør det mulig å sette opp brukerkontoen på en annen mobil enhet og bruke den til mobilitetsdatainnsamling. Registreringsinformasjonen lagres separat fra mobilitetsdataene. Brukeren kan bli kontaktet på e-post om ting knyttet til deres brukerkonto, slik som tekniske endringer. 

Rett til å slette
Brukerne av Spor kan be om å få slettet deres personlige data fra appen når som helst. Dataene vil bli slettet i tråd med de juridiske kravene så snart samtykkene som er gitt for behandlingen, tilbakekalles eller andre tillatelser opphører å gjelde (f.eks. hvis formålet med å behandle disse dataene ikke lenger gjelder eller det ikke er nødvendig for formålet). Hvis dataene ikke slettes fordi de kreves for andre og lovlig tillatte formål, begrenses behandlingen til disse formålene, dvs. dataene blokkeres og behandles ikke for andre formål. Dette gjelder for eksempel data som må oppbevares av grunner knyttet til kommersiell eller skatterett, eller hvis lagringen er nødvendig for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.

Endring og oppdatering av personvernerklæring
Endring og oppdatering av personvernerklæringen Vi ber deg om å jevnlig holde deg informert om innholdet i vår personvernerklæring. Vi tilpasser personvernerklæringen så snart endringer i databehandlingen utført av oss gjør dette nødvendig. Vi vil informere deg så snart endringene krever en handling fra din side (f.eks. samtykke) eller annen individuell melding.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger