Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av metodeverktøyet for nytte-kostnadsanalyse i samferdselssektorene

Vurdering av metodeverktøyet for nytte-kostnadsanalyse i samferdselssektorene

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Trond Arnljot Jensen, Marit Killi
Rapportnr: 412/1998
ISBN: 82-480-0071-0
Språk: Norwegian

Målet med prosjektet er at en skal bli i stand til å vurdere konsistensen i samfunnsøkonomiske prosjektkalkyler på tvers av grensene mellom veg-, luft-, sjø- og banetransport. Gjennomgang av eksempler på nytte-kostnadsanalyser som omfatter tiltak i flere sektorer viser at det i bystrøk oftest er store gevinster ved å bruke transportmodeller ved framskriving av trafikken og beregning av prosjektnytte. Metodeverktøyet i delsektorene er av varierende kvalitet, og konsistensen sektorene i mellom har hittil vært svak. Arbeid er nå i gang i alle sektorer for å forbedre metodeapparatet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger