Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkningsberegning av tiltak for raskere og mer pålitelig godstransport - en ny metode

Virkningsberegning av tiltak for raskere og mer pålitelig godstransport - en ny metode

Forfattere: Harald Minken, Hanne Samstad
Rapportnr: 825/2006
ISBN: 82-480-0616-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0617-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har utledet formler for tidsverdien for gods og verdien av å redusere standardavviket til transporttida. Vi har også utarbeidet et formelverk for å beregne virkningen av tiltak på transporttidas forventning og varians. Formlene krever data som ikke fullt ut foreligger i dag. Data for verdsettingen kan skaffes gjennom en utvalgsundersøkelse, mens data for virkningene krever mer systematiske registre over hendelser som forårsaker forsinkelser. Et EXCEL-program for å beregne tidsverdi og pålitelighetsverdi er tilgjengelig på TØIs hjemmeside.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger