Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkninger av midlertidig økning i vrakpanten

Virkninger av midlertidig økning i vrakpanten

Forfattere: Inger-Anne F Sætermo, Marit Killi, Inger Beate Hovi, Anne Kirsti Ryntveit
Rapportnr: 1064/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Notatet inneholder en litteraturstudie om erfaringer med vrakpantordninger i andre land, samt en oversikt over foreløpig statistikk på virkningene av den midlertidige vrakpantforhøyelsen i Norge 1996. Det finnes få dokumenterte erfaringer med vrakpantordninger, og ingen andre land har prøvd en ordning helt lik den norske. Det er derfor ønskelig å gjennomføre en grundigere undersøkelse av effektene av ordningen som ble utprøvd her. Foreløpig statistikk viser at i 1996 ble 177 000 biler vraket mot forhøyet vrakpant. 3,5 ganger flere biler ble vraket i 1996 sammenlignet med 1995, og gjennomsnittsalderen på personbiler sank fra 10,4 år i 1995 til 9,9 år i 1996.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger