Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vinterstegning av veien over Hardangervidda - virkninger for næringsliv og turisme

Vinterstegning av veien over Hardangervidda - virkninger for næringsliv og turisme

Forfattere: Øystein Engebretsen, Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 517/2001
ISBN: 82-480-0197-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Lærdalstunnelen har gitt fergefri stamvei-forbindelse mellom Bergen og Oslo. Etter Stortingets vedtak har Rv7 over Hardangervidda og Rv50 Hol - Aurland vært brøytet vinteren 2001. Rapporten utgjør en del av Vegdirektoratets utredning som skal gi grunnlag for beslutning om vinterdrift fra høsten 2001. Prosjektet har tatt for seg mulige konsekvenser for næringsliv og turisme i Indre Hardanger, Øvre Hallingdal og Numedal dersom veiene blir vinterstengt. Rv7 er fortsatt viktig for godstransporten mellom de store markedene på Vestlandet og Østlandet. For Hardanger vil vinterstengning først og fremst gi stor økning i transportkostnadene for næringslivet. For Hallingdal vil de største virkningene trolig bli redusert vinterturisme med betydelige konsekvenser for reiselivs-næringen og handelsnæringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger