Du er her

Vinterfartsgrenser

Forfattere: Arild Ragnøy, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 462/1999
ISBN: 82-480-0126-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Det er i 1998-99 gjort forsøk med vinterfartsgrenser på et antall vegstrekninger i åtte ulike fylker i Norge. I tillegg til forsøksstrekningene er det utpekt et mindre antall kontrollstrekninger. Målet har i først rekke vært å fastslå hvorvidt vinterfartsgrenser fører til nedsatt hastighet, og eventuelt hvor meget hastigheten reduseres under varierende betingelser. Ved hjelp av regresjonsanalyse har en beregnet en hastighetsreduksjon på tørr, bar veg på 3-4 km/t ved en 10 km/t nedsatt fartsgrense. På snø/is er effekten av vinterfartsgrensen mindre, men dette skyldes at trafikantene under slike forhold frivillig reduserer hastigheten med 5-6 km/t, uavhengig av skiltet fartsgrense.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger