Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vinter, vær og funkjsjonsnedsettelser – en dybdeanalyse i RVU

Vinter, vær og funkjsjonsnedsettelser – en dybdeanalyse i RVU

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Fredrik Alexander Gregersen
Rapportnr: 1543/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1829-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten ser på spørsmålet om personer med fysiske problemer med å bevege seg utendørs eller benytte transportmidler i RVUen og hvordan gruppen som svarer ja på dette skiller seg fra resten av utvalget, med hensyn på reisevaner og hvordan disse påvirkes av værforhold. Hovedfunnet er at personer som oppgir å ha slike utfordringer reiser mindre ofte og kortere, enn resten av befolkningen, men at det ikke ser ut til at været, er en viktig forklaringsfaktor i denne forskjellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger