Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verktøy for samfunnsøkonomisk analyse i transportetatene og Avinor – en gjennomgang

Verktøy for samfunnsøkonomisk analyse i transportetatene og Avinor – en gjennomgang

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Marit Killi
Rapportnr: 1349/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1561-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027 har transportetatene bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å gjennomgå deres bruk av samfunnsøkonomiske analyseverktøy. Hovedformålet med dette arbeidet er å innhente kunnskap om og oversikt over hvordan analysene brukes i etatene, samt å kartlegge i hvilken grad de etatsvise metodene er konsistente. Både oppbyggingen av metoder og anvendelsen av samfunnsøkonomiske analyser i de ulike etatene vektlegges.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger