Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport

Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Hanne Samstad, Marit Killi, Stefan Flügel, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 1083/2010
ISBN: 978-82-480-1127-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1102-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om vareeiernes og transportbedriftenes betalingsvilje for raskere og mer pålitelig godstransport. Studien demonstrerer at denne verdsettingen kan tallfestes ved hjelp av en stated preference-undersøkelse, men at å gjøre dette for godstransport innebærer noen flere utfordringer enn i tilfellet med persontransport. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan resultatene bør anvendes i nyttekostnadsanalyse og hvilke videre studier som bør gjøres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger