Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Velferdsverdien av private flyreiser til utlandet

Velferdsverdien av private flyreiser til utlandet

Forfattere: Eivind Farstad, Jan Vidar Haukeland, Knut Veisten, Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 1634/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2144-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ferie- og fritidsreiser med fly til utlandet gjennomføres primært for å ha samvær med venner og familie, oppleve noe nytt eller nye steder, slappe av og lade batteriene, komme bort fra hverdagen, og oppleve varmere, mer solrikt klima enn hjemme. Mange synes det er relativt rimelig å fly, og en stor andel utrykker villighet til å betale relativt mye mer for flyreisene. Om lag tre av ti ville likevel ha reist om reisen ble dobbelt så dyr. Om lag halvparten kan godta økte avgifter, og de fleste av disse er for en øremerking av eventuelle avgifter til klimaformål. Relativt få mener at opplysninger om klimaeffekter av flyreisene vil påvirke beslutningen om å reise, og få mener at det de eventuelt gjør av klimatiltak i det daglige veier opp for effektene av å fly.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger