Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av modell for predikering av branner ulykker og havarier i vegtunneler

Utvikling av modell for predikering av branner ulykker og havarier i vegtunneler

Forfattere: Alena Katharina Høye, Tor-Olav Nævestad, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1705/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2245-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har utviklet statistiske modeller for vegtunneler i Norge for å beregne normale antall kjøretøybranner, personskadeulykker, antall ulykker med drepte eller hardt skadde og antall havarier, som en funksjon av en rekke tunnelegenskaper (bl.a. trafikkmengde, lengde, antall løp, fartsgrense og stigninger). Modellene viser at antall branner øker med økende maksimal stigningsgrad i tunnelene, især fra en stigningsgrad på omtrent 7%. Økningen er større i tunneler med lengre bratte stigninger. Også antall havarier er høyere i bratte tunneler med stigninger på 7% eller mer. Øvrige variabler (unntatt trafikkmengde) har liten eller ingen effekt på antall branner og havarier. Antall ulykker er høyere i toløpstunneler enn i ettløpstunneler, høyere ved fartsgrenser under 80 km/t enn ved fartsgrense på 80 km/t eller høyere, høyere i helt rette tunneler enn i tunneler med slake kurver (gjelder ikke alvorlige ulykker), og lavere i tunneler med fri høyde (min. 4,5 meter) enn i lavere tunneler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger