Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvärdering av trafiksäkerhets- och miljöreformer

Utvärdering av trafiksäkerhets- och miljöreformer

Forfattere: Terje Assum, Jan U Hanssen
Rapportnr: 445/1999
ISBN: 82-480-0108-3
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I projektet är genomfört en översyn och utvärdering av pågående trafiksäkerhets- och miljöreformer i Sverige i syfte att klarlägga och tydliggöra sambanden mellan åtgärder/reformer och effekter på trafiksäkerheten och miljön. Sambandet mellan övergripande mål och reformmål är väl funderat på internationell kunskap. Sambandet mellan reformer och åtgärder är svagare därför att åtgärder som hittills är föreslagna eller genomförda i stor grad inte är åtgärder med känd effekt. Utveckling av nya åtgärder är dessutom i stor grad baserat på frivillighet, marknad och sociala normer. Uppredade ändringar i styrsättet gör det svårt för de anställda i Vägverket att följa upp målen i sitt dagliga arbetet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger