Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utforming av kollektivtilbudet i Nedre Glomma fra 2013

Utforming av kollektivtilbudet i Nedre Glomma fra 2013

Forfattere: Arvid Strand, Gustav Nielsen, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1170/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1278-8
Språk: norsk
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kollektivtilbudet i regionen Nedre Glomma (omfatter i dette prosjektet kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Råde og Hvaler) er svært ressurskrevende og dårlig utnyttet. Før driften av rutetilbudet fra 2013 blir anbudsutlyst, ønsket Østfold kollektivtransport en gjennomgang av rutestrukturen og forslag til endringer for å gjøre tilbudet mer attraktivt. Med utgangspunkt i eksisterende tilbud (tilbudt antall vognkilometer) beskriver forslaget hvordan en tilsvarende produksjon kan utnyttes på en alternativ måte. Antall ruter foreslås redusert fra ca 20 til 6. De nye stamrutene vil gi høyere frekvens. Framkommeligheten bedres ved blant annet å redusere antall holdeplasser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger