Du er her

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Forfattere: Eivind Farstad, Arne Rideng
Rapportnr: 941/2008
ISBN: 978-82-480-0850-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0851-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske feriegjester i Norge i vinter- og sommersesongen 2007. Undersøkelsen omfatter overnattingsgjester som reiste ut av Norge med fly, buss, jernbane eller egen bil og som var på en reise der hovedformålet var ferie/fritid eller besøk hos slekt/venner. Det er også foretatt analyser av forbruket til yrkesreisende utlendinger som reiste med fly til og fra Norge. Rapporten bygger på Gjesteundersøkelsen 2007, som er en representativ utvalgsundersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Samlet forbruk for hele norgesreisen (inkludert forhåndsbetalte utgifter) per bilturist var 3 950 kroner om vinteren og 4 900 kr. om sommeren i 2007. Flyturistene hadde et betydelig større forbruk, med ca 10 300 kr. i totalforbruk på reisen om vinteren og vel 14 200 kr. om sommeren. Den totale omsetningen for alle de utenlandske feriegjestene samlet som reiste med bil og fly var på 4,5 milliarder kr. i vintersesongen og 16,6 milliarder kr. i sommersesongen samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger