Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken

Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Beate Elvebakk
Rapportnr: 1235/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1389-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten oppsummerer evalueringen av tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i kommunesektoren. Hovedfunnene er at tiltakene som blir i verksatt gjennom denne støtteordningen blir positivt mottatt og bidrar til å gjøre det lettere for funksjonshemmede å reise kollektivt. Samtidig viser studien at tiltakene ikke løser alle problemene som funksjonshemmede møter når de skal ut og reise.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger