Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ungdom og bruk av elsparkesykler - En spørreundersøkelse om mobilitet og ulykkesforhold i ni norske kommuner

Ungdom og bruk av elsparkesykler - En spørreundersøkelse om mobilitet og ulykkesforhold i ni norske kommuner

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Ingunn Opheim Ellis, Katrine Karlsen, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1899/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1950-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kunnskapsgrunnlaget som finnes på elsparkesykler er hovedsakelig basert på undersøkelser med voksne brukere. Det finnes per dags dato lite kunnskap om ungdom som brukergruppe i denne sammenhengen. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot ungdom mellom 13 og 22 år i ni norske kommuner. Formålet med studien var å 1) få kunnskap om hvordan tilgangen til elsparkesykler påvirker reisevanene til ungdom mellom 13 og 22 år, og 2) få en bedre forståelse for risikofaktorer og risikoatferd forbundet med elsparkesykkelbruk hos denne målgruppen. Elsparkesykkel erstatter gange og kollektivreiser, men bidrar samtidig til økt aktivitet utenfor hjemmet og mindre dataspilling. 15 prosent har hatt uhell med elsparkesykkel. Manglende hjelmbruk, to på en sparkesykkel og høyere hastighet enn gangfart på fortau er de mest utbredte risikoatferdene. Jenter, og de mellom 16 og 17 år har størst risiko for ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger