Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Turistvägar i Sverige och utomlands: visioner, koncept och planeringskriterier

Turistvägar i Sverige och utomlands: visioner, koncept och planeringskriterier

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 875/2007
ISBN: 978-82-480-0722-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0723-4
Språk: Swedish
Vedlegg Sammandrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver hur man har arbetat med turistvägskonceptet i en rad länder, däribland USA, Norge, Sverige och Tyskland. Konceptet omfattar bland annat vilka olika typer av turistvägar som finns, hur vägarna planeras, vem som medverkar i planeringen samt kriterier för urval, det vill säga vad turisterna är intresserade av. Rapporten inkluderar sammanfattande rekommendationer och kunskapsbehov för Vägverkets fortsatta arbete med turistvägar i Sverige. Bland annat påpekas vikten av att se turister som en viktig målgrupp som vägarna anpassas för, liksom att turistvägar bidrar till regional näringsutveckling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger