Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Turistvägar i Sverige och utomlands: visioner, koncept och planeringskriterier

Turistvägar i Sverige och utomlands: visioner, koncept och planeringskriterier

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 875/2007
ISBN: 978-82-480-0722-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0723-4
Språk: Swedish
Vedlegg Sammandrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver hur man har arbetat med turistvägskonceptet i en rad länder, däribland USA, Norge, Sverige och Tyskland. Konceptet omfattar bland annat vilka olika typer av turistvägar som finns, hur vägarna planeras, vem som medverkar i planeringen samt kriterier för urval, det vill säga vad turisterna är intresserade av. Rapporten inkluderar sammanfattande rekommendationer och kunskapsbehov för Vägverkets fortsatta arbete med turistvägar i Sverige. Bland annat påpekas vikten av att se turister som en viktig målgrupp som vägarna anpassas för, liksom att turistvägar bidrar till regional näringsutveckling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger