Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Helene Amundsen, Aslak Fyhri, Pål Ulleberg
Rapportnr: 913/2007
ISBN: 978-82-480-0797-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0798-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

844 beboere i Oslo og Kristiansand deltok i 2007 i en spørreundersøkelse om risikopersepsjon på ulike transportmidler. I tillegg ble 222 personer intervjuet mens de var på t-banen eller på sykkelen. Resultatene viser at man på kollektivtransport er bekymret for ubehagelige hendelser ("security"), mens man er mer utrygg for ulykker ("safety") på private transportmidler. Utrygghet for ubehagelige hendelser påvirkes av tidligere hendelser, mens ulykkesutrygghet ikke ser ut til å være påvirket av hva man har opplevd. Selv om det er mange som gjør atferdstilpasninger som følge av utrygghet, har risikopersepsjon lite å si for valg av transportform. Videre indikerer resultatene at man opplever mer utrygghet i forkant av reisen enn underveis på reisen. Kunnskap om risikopersepsjon på ulike transportformer er viktig for bedre å ivareta brukernes mobilitet og velferd.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger