Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygg kollektivtrafik. Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport

Trygg kollektivtrafik. Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 704/2004
ISBN: 82-480-0410-4
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag
Summary

Otryggheten vid kollektivtrafikresor är relativ hög. Drygt hälften av vaneresenärerna har känt sig otrygga i samband med en kollektivtrafikresa. Även om de allra flesta endast har känt otrygghet ibland, kan detta leda till att människor reser mindre kollektivt än de önskar; att de hellre kör bil eller att deras rörlighet minskar. För att minska otryggheten vid kollektivtrafikresor kan det vara nödvändigt att sätta in åtgärder. Åtgärderna måste vara i ett "hela resan"-perspektiv. Trafikanterna känner otrygghet både på vägen till och från hållplatsen, på hållplatsen och på själva fordonet. Det är därför nödvändigt att de olika instanserna; stat och kollektivtrafikbolag som har ansvar för de olika delarna av resan, samarbetar så att resenärerna kan känna att kollektivtrafikresan är trygg från början till slut.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger