Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2022

Forfattere: Bjørg Langset Flotve, Eivind Farstad
Rapportnr: 2003/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1621-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Økningen i persontransportarbeidet fra 2021 til 2022 er beregnet til 10,1 prosent. Sammenliknet med 2019 var persontransportarbeidet 2,3 prosent lavere i 2022. Persontrafikkarbeidet for de kollektive transportmidlene gikk opp mest fra 2021 til 2022, med 42,7 prosent, men var fortsatt 16,6 prosent lavere enn før pandemien i 2019. Persontransportarbeid med personbil økte med 4,7 prosent fra 2021 til 2022, og var med det kun 0,5 prosent lavere enn i 2019. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje økte med 6,9 prosent fra 2021 til 2022, og var med det 8,4 prosent høyere sammenliknet med 2019. Fra 2021 til 2022 var det vekst i veitransport med 8,7 prosent, sjøtransport med 5,3 prosent, og godstransport på bane med 2 prosent. Sammenliknet med 2019 var godstransportarbeidet høyere på alle transportformene utenom flytransport som har blitt mer enn halvert. Eksklusive kabotasje gikk godstransportarbeidet opp med 6,5 prosent fra 2021 til 2022.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger