Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2020

Forfattere: Bjørg Langset Flotve, Eivind Farstad, Kjetil Haukås
Rapportnr: 1865/2021
ISBN: 978-82-480-1916-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1908-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nedgangen i persontransportarbeidet er i 2020 beregnet til 14,1 prosent. Persontrafikkarbeidet for de kollektive transportmidlene gikk mest ned, med 46,4 prosent. Persontransportarbeid med personbil ble redusert med 7,1 prosent. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje ble redusert med 4,6 prosent i 2020. Det var vekst i banegodstransporten med 3,6 prosent, mens sjøtransport gikk ned med 9,2 prosent, veitransport ned med 1,4 prosent, og godstransport med fly ned med 6,9 prosent. Eksklusive kabotasje gikk godstransportarbeidet ned med 0,9 prosent i 2020.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger