Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2019

Forfattere: Eivind Farstad, Bjørg Langset Flotve, Kjetil Haukås
Rapportnr: 1808/2020
ISBN: 978-82-480-2339-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2331-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet er i 2019 beregnet til 0,5 prosent. Persontrafikkarbeidet med buss økte relativt mest, med 5,9 prosent. Persontransportarbeid på vei økte med 0,3 prosent. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje ble økt med 2,9 prosent i 2019. Det var vekst i banegodstransporten med 3,7 prosent, sjøtransport med 3,0 prosent og veitransport med 2,7 prosent, mens godstransport med fly gikk ned med 7,4 prosent. Eksklusive kabotasje økte godstransportarbeidet med 2,1 prosent i 2019.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger