Du er her

Transportytelser i Norge 1946–2018

Forfattere: Eivind Farstad, Kjetil Haukås, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 1728/2019
ISBN: 978-82-480-2295-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2272-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet er i 2018 beregnet til 1,0 prosent. Persontrafikkarbeidet med bane og buss økte relativt mest, med hhv 4,3 og 3,1 prosent. Persontransportarbeid på vei økte med 0,8 prosent. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje ble redusert med 0,4 prosent i 2018. Det var vekst i banegodstransporten med 5,4 prosent, mens godstransport med fly gikk ned med 27,5 prosent, på sjø 1,3 prosent og på vei 0,2 prosent. Beregnet eksklusive kabotasje økte imidlertid godstransportarbeidet med 2,4 prosent fra 2017 til 2018.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger