Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2017

Forfattere: Eivind Farstad
Rapportnr: 1677/2018
ISBN: 978-82-480-2202-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2201-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet i 2017 er beregnet til 1,7 prosent. Persontransportarbeidet med fly økte relativt mest, med 2,0 prosent. Persontransport på veg økte med 1,9 prosent, mens sjøtransport økte med 0,6 prosent. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje økte med 2,6 prosent totalt i 2017. Det var en vekst på 3,6 prosent i godstransport på sjø, 2,0 prosent på veg og 2,1 prosent med fly, mens banegodstransport hadde en liten nedgang. Beregnet eksklusive kabotasje økte imidlertid transportarbeidet med bare 0,2 prosent fra 2016 til 2017.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger