Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2016

Forfattere: Eivind Farstad
Rapportnr: 1613/2018
ISBN: 978-82-480-2118-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2111-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet i 2016 er beregnet til 0,9 prosent. Persontransportarbeidet på bane økte relativt mest, med 4,8 prosent, mens sjøtransport økte med 2,7 prosent. Vegtrafikken økte med 0,6 prosent. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje gikk ned med 0,3 prosent totalt i 2016. Det var vekst på 7,8 prosent i godstransport med bane, mens andre transportformer hadde nedgang. Beregnet eksklusive kabotasje økte imidlertid transportarbeidet med 0,9 prosent fra 2015 til 2016.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger