Du er her

Transportytelser i Norge 1946–2015

Forfattere: Eivind Farstad
Rapportnr: 1544/2016
ISBN: 978-82-480-1832-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1831-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet i 2015 er beregnet til 2,6 prosent. Persontransportarbeidet på sjø økte relativt mest, med 5,5 prosent, mens banetransport økte med 4,1 prosent. Vegtrafikken økte med 2,0 prosent. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje økte med 6,6 prosent totalt i 2015. Veksten i godstransport var relativt sterkest for sjøtransport og banetransport med hhv. 11,3 og 3,6 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger