Du er her

Transportytelser i Norge 1946–2014

Forfattere: Eivind Farstad
Rapportnr: 1454/2015
ISBN: 978-82-480-1690-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1681-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet i 2014 er beregnet til 2,3 prosent. Persontransportarbeidet for bane økte mest, med 5,2 prosent. Vegtrafikken økte med 1,7 prosent. Godstransportarbeidet innenlands økte med 1,9 prosent totalt i 2014. Veksten i godstransport var sterkest for lufttransport med 22,5 prosent, og vegtransport med 3,7 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger