Du er her

Transportytelser i Norge 1946–2012

Forfattere: Liva Vågane
Rapportnr: 1277/2013
ISBN: 978-82-480-1459-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1458-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet i 2012 er beregnet til 1,2 prosent. Persontransportarbeidet for bane økte mest, med 3,8 prosent. Vegtrafikken økte med 1,7 prosent. Godstransportarbeidet innenlands økte med 2,5 prosent totalt i 2012. Veksten var sterkest for vegtransport med 5 prosent og banetransport med 4,6 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger