Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2009

Forfattere: Liva Vågane, Arne Rideng
Rapportnr: 1090/2010
ISBN: 978-82-480-1124-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1123-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2009 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2009 er beregnet til 0,8 prosent. Vegtrafikken økte med 0,5 prosent. Persontrafikken til og fra utlandet var omtrent som i 2008, omtrent 58 millioner reiser ble foretatt over grensen. Godstransportarbeidet innenlands ble redusert med 5,0 prosent i 2009, og nedgangen var størst for veg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger