Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2007

Forfattere: Arne Rideng, Liva Vågane
Rapportnr: 979/2008
ISBN: 978-82-480-0909-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0910-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2007 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2007 er beregnet til 2,6 prosent. Vegtrafikken økte med 3,1 prosent. Trafikken med trikk og jernbane økte også i 2007, det samme gjaldt flytrafikken innenlands. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2007, omtrent 55 millioner reiser ble foretatt over grensen. Godstransportarbeidet innenlands økte med 1,4 prosent i 2007, og både skip, bane og veg hadde vekst. Utenrikshandelen til/fra fastlandet økte noe i 2007, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen sank med tre prosent samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger