Du er her

Transportytelser for godsskip 2010-2018

Forfattere: Kjetil Haukås
Rapportnr: 1729/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2273-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2018. Beregningene gjøres årlig og inngår i transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB, og som grunnlag for tall som publiseres på SSB sine nettsider under "Innenlandske transportytelser". Oppdragsgiver er Samferdselsdepartementet. Basert på våre beregninger steg tonnmengden fraktet av godsskip på norsk område med 6,3 prosent i 2018 sammenlignet med 2017. Samlet ble det fraktet 130 milloner tonn i 2018 på norsk område, hvorav rundt 44 prosent var knyttet til innenriksfart (havner på fastlandet). Transportarbeidet, målt i tonnkilometer, økte med 4,5 prosent hvor innenriskfarten utgjør om lag 42 prosent. Det er andre år på rad med positiv utvikling i transportarbeidet knyttet til sjøtransport. Nivået er nå nær toppen som ble registrert i 2015.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger