Du er her

Transportløsninger for eldre i distriktene

Forfattere: Randi Hjorthol, Frode Longva, Kåre H. Skollerud, Liva Vågane
Rapportnr: 1043/2009
ISBN: 978-82-480-1020-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1019-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det kollektive tilbudet i distriktene er utilstrekkelig for å ivareta eldres reisebehov. En god del av de over 80 har fremdeles førerkort og bil. Mange har justert bilbruken i forhold til hva de evner. Premisser for å kunne beholde førerkort til eventuelt begrenset kjøring er derfor viktig. For dem som ikke kan eller vil kjøre bil, men som har brukbar bevegelighet, er avstander, hvilemuligheter underveis, lokalisering av service, samordning av åpnings- og rutetider viktig i tillegg til fysisk tilpasning av kjøretøyene. For gruppen som både mangler bevegelighet og bil, og samtidig har helseplager er det viktig at tilbudet om transport er enkelt å forholde seg til og oppleves trygt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger