Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 902/2007
ISBN: 978-82-480-0773-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0774-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Flytrafikken på Oslo lufthavn forventes å dobles eller tredobles fram mot 2040. Tilsvarende økning er forventet i veg- og togtrafikken til flyplassen. Tilstrekkelig jernbanekapasitet kan tilbys ved å benytte lengre tog. Hvis alle ønsker om økt sportilgang i Oslotunnelen skal tilfredsstilles, kan kapasiteten likevel bli for snau. En sterkere prioritering av sportilgangen vil bli nødvendig i framtida. På vegsiden synes kapasiteten å bli utilstrekkelig fram mot 2040 gitt at det ikke skjer endringer i transportpolitikken, arealbruken eller inntektsutviklingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger