Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetseffekter av signalregulering av kryss

Trafikksikkerhetseffekter av signalregulering av kryss

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1396/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1613-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Signalregulerte kryss har i gjennomsnitt lavere ulykkesrisiko og mindre alvorlige ulykker enn høyre- eller vikepliktsregulerte kryss, men flere ulykker med påkjøring bakfra. Virkningen på trafikksikkerheten avhenger i stor grad av hvordan signalanleggene er utformet. Eksempelvis kan ulykker i forbindelse med venstresving forebygges av separat venstresvingfase, mens høyresving på rødt øker antall kollisjoner mellom høyresvingende trafikk og fotgjengere eller syklister. Forlenget gultid, forhåndsvarsling av fasevekslingen og forlenget helrødtid kan redusere kollisjoner mellom kjøretøy i kryssende kjøreretninger. Trafikkstyring og samkjøring av signalanlegg (grønn bølge) kan forbedre sikkerheten men er først og fremst et fremkommelighetstiltak

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger