Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetseffekter av mikromobilitet - Elsparkesykler

Trafikksikkerhetseffekter av mikromobilitet - Elsparkesykler

Forfattere: Alena Katharina Høye, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1960/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1406-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten oppsummerer regelverket for elsparkesykler i Norge og en rekke andre land og resultatene fra en litteraturstudie av atferd og ulykker med elsparkesykkel samt andre konsekvenser av bruken. Regelverket har i de siste årene blitt strammet inn i Norge, med bl.a. aldersgrense (12 år), promillegrense (0,20), hjelmpåbud (under 15 år) og forbud mot å kjøre med passasjer. Ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er omtrent 5-6 ganger så stor som for syklister. Typiske skader i elsparkesykkelulykker er hode- og ansiktsskader. Især ansiktsskader er ofte meget alvorlige. Omtrent 90% av ulykkene er eneulykker; mange av disse er fallulykker etter kontakt med en kantstein eller hull i vegen. Kollisjoner med motorkjøretøy er sjeldnere, men mer alvorlige. En del skader, især på føtter og ankler, oppstår også under håndtering av elsparkesykler. Andre trafikanter som blir skadd i kollisjoner med elsparkesykler, er i hovedsak fotgjengere. Reiser med elsparkesykkel erstatter i hovedsak reiser til fots. En del fotgjengere, især eldre, går mindre eller velger andre ruter for å unngå konflikter med elsparkesykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger