Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1580/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2072-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer resultater fra litteraturstudier av hvordan bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet påvirker skadegraden i ulykker, samt om elbilenes ulykkesinnblanding og -risiko. Det er bl.a. undersøkt hvorvidt resultater fra kollisjonstester i testprogrammer som Euro NCAP henger sammen med skadegraden i ulykker. Det er også undersøkt hvorvidt kollisjonssikkerhet og vekt har endret seg over tid og hvilke forskjeller som finnes mellom ulike typer kjøretøy, både når det gjelder skaderisikoen for personer i den egne bilen og for motparten i kollisjoner. Kjøretøyenes kompatibilitet beskriver i hvilken grad kjøretøy beskytter personer både i det egne kjøretøyet og hos motparten. Ut fra disse faktorene har noen studier forsøkt å beregne hvordan endringer i bilparken mht. fordelingen av typer kjøretøy og vekt vil påvirke totale skadetall. Elbiler har i de siste årene fått økt utbredelse og det er i noen studier undersøkt hvordan elbiler påvirker risikoen for ulykker og skadegraden i ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger