Du er her

Trafikksikkerhet for syklister

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1597/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2091-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten inneholder oppdaterte versjoner av fire kapitler i Trafikksikkerhetshåndboken som handler om syklister: Infrastrukturtiltak for syklister (kapittel 1.1), Drift av sykkel- og gangarealer (kapittel 2.7), Sykler, sykkelutstyr, sykkelklær og barnetransport på sykkel (kapittel 4.25) og Sykkelhjelm (4.10).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger