Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet. En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker kjøreatferd.

Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet. En undersøkelse av hvordan tavler med variabel tekst påvirker kjøreatferd.

Forfattere: Alena Katharina Høye, Rolf Hagman, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 799/2005
ISBN: 82-480-0561-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0562-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Trafikkskilt kan tenkes å virke distraherende og forstyrre flyten i trafikken dersom informasjonen er vanskelig å oppfatte. Virkningene av skilt med variabel tekst ble undersøkt ved å registrere bilisters fartsendringer foran skilt med og uten tekst. Det ble påvist signifikant fartsreduksjon og økning i antall bilister som bremset når det var tekst på tavlene. Dette kan bety at lesbarheten var for dårlig, slik at bilistene ikke oppfattet informasjonen raskt nok. Det bør gjøres videre undersøkelser for å finne fram til optimal plassering og utforming med tanke på å unngå potensielt farlig oppbremsing foran tavlene. Dette kan også gi kunnskap om nødvendig lesetid for trafikantinformasjon mer generelt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger