Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tøyengata som miljøgate. Evaluering av trivsel, parkeringsforhold og varelevering.

Tøyengata som miljøgate. Evaluering av trivsel, parkeringsforhold og varelevering.

Forfattere: Tore Leite, Aslak Fyhri
Rapportnr: 846/2006
ISBN: 82-480-0661-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0663-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I 2004 ble Tøyengata bygget om til miljøgate med bredere fortau, smalere kjørebane og færre parkeringsplasser. Denne utredningen behandler forholdene for varelevering og parkering etter oppgraderingen og hvordan brukere og beboere oppfatter miljøet i gata. Når bygater bygges om til miljøgater gjøres dette for å begrense trafikken og for å gjøre bygata til et bedre sted å oppholde seg og å bo. Dette kan komme i konflikt med næringsdrivendes behov for regelmessig varelevering. Det vil finnes næringsdrivende som har kundegrupper som er avhengige av å bruke bil. En evaluering av Tøyengata som miljøgate viser at dette kan gi ulike hensyn som kan være vanskelig å forene. De næringsdrivende oppfatter varelevering og kundeparkering som et problem etter ombyggingen. De tiltakene som foreslås av de næringsdrivende for å rette på dette er stort sett ganske konkrete og begrensede i omfang. Det kan derfor være tilstrekkelig med mindre endringer for å ivareta disse behovene. Beboere og besøkende gir uttrykk for at de synes Tøyengata er et trivelig sted å oppholde seg, men ombyggingen til miljøgate har vært lite synlige for disse. For disse kan det altså være nødvendig med relativt omfattende tiltak for å bedre oppfatningen av situasjonen i gata. Evalueringen bygger på samtaler med næringsdrivende og gateintervju med besøkende og beboere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger