Du er her

Policies for sustainable commuting

Forfattere: Farideh Ramjerdi, Kåre H. Skollerud, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1527/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1774-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Denne rapporten presenterer resultater fra en «stated preferanse» studie som ble gjennomført blant pendlere til seks sentrale områder i Oslo og Akershus, med høy tetthet av arbeidssteder . Studien undersøker et stort utvalg av stedsspesifikke tiltak som kan endre arbeidsreiser med bil til disse områdene til mer miljøvennlige reisevaner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger