Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst

Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst

Forfattere: Bjørn Klimek, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1671/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2195-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten gir innspill til Forskningsrådets strategiprosess Transport 21. Det har blitt gjennomført intervjuer med sentrale representanter fra norsk transportsektor (næringsliv, offentlig sektor og transportforskning). Rapporten konkluderer med at transisjonsprosessen i transportsektor er preget av kompleksitet pga. mange parallelle prosesser, at data vil ha en avgjørende betydning, at det kreves en strategi for inn- og utenlandsk utviklet teknologi og at geografi påvirker omstillingen i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger